Thông tin liên lạc

21-02-2018

Địa chỉ: 31, Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 815 1409

Email: khoacnck.hufi@gmail.com

Website: http://fmt.hufi.edu.vn

 


Các tin khác