Nhân sự

31-10-2017

Hiện nay khoa có 25 cán bộ, bao gồm giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, phó giáo sư. Ngoài ra khoa còn có nhiều cộng tác viên tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, …  

Danh sách giảng viên cơ hữu

TT

Họ và Tên

HH/HV

Chuyên môn

Trách nhiệm

Liên lạc

Ghi chú

1

Trịnh Tiến Thọ

Ths

CN Vật liệu

 

thott@cntp.edu.vn

 

2

Hồ Thị Mỹ Nữ

Ths.NCS

Chế tạo máy

Phó trưởng khoa - Phụ trách

nuhtm@cntp.edu.vn

 

3

Võ Tuyến

TS

Chế tạo máy

Phó hiệu trưởng

   

4

Đặng Vũ Ngoạn

PGS.TS

CN Luyện kim

     

5

Lê Thể Truyền

TS

Chế tạo máy

     

6

Phạm Hữu Lộc

TS

Chế tạo máy

     

7

Đinh Lê Cao Kỳ

Ths.NCS

Chế tạo máy

     

8

Ngô Trọng Hùng

Ths

Chế tạo máy

     

9

Đặng Văn Hải

Ths

Chế tạo máy

     

10

Huỳnh Văn Nam

Ths

Chế tạo máy

     

11

Trần Quốc Nhiệm

Ths

Chế tạo máy

     

12

Lý Thanh Hùng

Ths

QL KH&CN

     

13

Phan Hoàng Phụng

Ths

Chế tạo máy

     

14

Nguyễn Minh Huy

Ths

Chế tạo máy

     

15

Nguyễn Tấn Ken

KS

Chế tạo máy

   

Đang học

cao học

16

Phạm Thanh Vương

KS

Chế tạo máy

     

17

Nguyễn Lê Thái

TS

Cơ điện tử

     

18

Trần Quang Huy

Ths

Tự động hóa

     

19

Phạm Văn Toàn

Ths

Tự động hóa

     

20

Nguyễn Thị Út Hiền

Ths

Kỹ thuật nhiệt

     

21

Võ Kim Hằng

Ths.NCS

Kỹ thuật nhiệt

     

22

Hoàng Trọng Trần Huy

KS

Kỹ thuật nhiệt

   

Đang học

cao học

23

Võ Thị Thu Hiền

KS

Giáo vụ

 

 

 

24

Nguyễn Hữu Thọ

TS

Tự động hóa

 

 

 

25

Nguyễn Vũ Anh Duy

TS

Tự động hóa

 

 

 

 


Các tin khác