Lắp đặt thiết bị lạnh

31-10-2017

Ngành đào tạo              Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Loại hình đào tạo          Chính quy tập trung

Thời gian                       2,5 năm 

Chương trình đào tạo  93 Tín chỉ