Định hướng nghiên cứu khoa học 2017-2018

30-03-2018

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ 2017 – 2018 VÀ HƯỚNG ĐẾN 2022

 

 1. Các phương thức (hình thức) NCKH
 • Đề tài NCKH các cấp
 • Đăng ký phát minh sáng chế
 • Khoa học giáo dục và giáo trình
 1. Các hướng nghiên cứu
 • Các mô đun điều khiển hệ thống cơ khí
 • Hệ thống năng lượng trong thiết bị
 • Hệ thống nhận dạng xử lý ảnh
 • Hệ thống xử lý môi trường, chống gỉ sét.
 • Thiết bị trong sản xuất thu hoạch nông ngư và chế biến thực phẩm
 1.  Định hướng NCKH trong năm học 2017 - 2018
 • Tổ chức các buổi đi thực tế, tham quan doanh nghiệp, tiếp xúc với các cơ quan QLKH ở địa phương.
 • Phân công chuẩn bị các giáo trình trong tương lai
 • Hướng dẫn một số các đề tài có thể đăng ký phát minh , sáng chế
 • Đăng ký khoảng 1 đến 2 đề tài cấp tỉnh
 1.  Định hướng NCKH đến năm 2022
 • Hướng tới nền nông nghiệp 4.0 : xây dựng hệ thống thông minh trong nuôi trồng, thu hoạch, xử lý môi trường và chế biến.
 • Hướng tới nền công nghiệp 4.0 : các mô đun điều khiển hệ thống cơ khí
 • Thiết kế thiết bị công nghệ cho nghiên cứu và giảng dạy
 • Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình phù hợp với giáo dục 4.0

 


Các tin khác