Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

31-10-2017

Ngành đào tạo              Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Tên tiếng Anh                Mechatronics Engineering Technology

Loại hình đào tạo          Chính quy tập trung

Thời gian                       3,5 năm 

Chương trình đào tạo  120 Tín chỉ (Không tính Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất)