Công nghệ chế tạo máy

31-10-2017

Ngành đào tạo              Công nghệ Chế tạo máy

Tên tiếng Anh                Mechanical Engineering Technology

Loại hình đào tạo          Chính quy tập trung

Thời gian                       1,5 năm 

Chương trình đào tạo  45 Tín chỉ