Cơ sở vật chất

31-10-2017

Xưởng thực hành, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa công nghệ cơ khí bao gồm: 

1.   Xưởng thực hành Tiện – Phay – Bào;

2.   Xưởng thực hành hàn hồ quang điện, TIG, MIG;

3.   Xưởng thực hành nguội;

4.   Xưởng thực hành Đúc và Nhiệt luyện;

5.   Phòng thực hành CNC;

6.   Phòng thực hành Đo lường kỹ thuật;

7.   Phòng thực hành Nhiệt lạnh;

8.   Phòng thực hành CAD/CAM;

9.   Phòng thí nghiệm Vật liệu;

10. Phòng thực hành Cơ điện tử;

11. Phòng thực hành PLC;

12. Phòng máy tính;

13. Phòng chuyên đề, hội thảo, ...

14. Phòng thực hành Robot.

Một số hình ảnh sinh viên thực hành

 

 


Các tin khác