THÔNG BÁO V/V CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT COVID - 19

25-02-2020
THÔNG BÁO V/V CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT COVID - 19