LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

28-11-2019

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thời gian bảo vệ đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp:đúng vào lúc 8h00 ngày 14/12/2019Các sinh viên sẽ bảo vệ đồ án môn học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Chế tạo máy.

Địa điểm: Cơ sở 31 Chế Lan Viên.

Trân trọng./.