Hội trại TRAI TÀI GÁI SẮC ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2019

02-12-2019

HỘI TRẠI "'TRAI TÀI GÁI SẮC"

NGÀY 16,17/11/2019

Link hình Hội trại Trai tài Gái sắc ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2019 tổ chức bởi LCĐ Khoa Công nghệ Cơ khí và LCĐ Khoa Tài chính Kế toán, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tại Khu du lịch Cao Minh, Đồng Nam nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

https://drive.google.com/drive/folders/1tgGvuRPT7ojmM9JSxl5eHyHBXkdQ-LA3


Các tin khác