ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN KHÓA 07DHCK

28-11-2019

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KHÓA 07DHCK

Khoa gửi các bạn đề tài tốt nghiệp.

Các bạn gửi đơn có chữ ký của GVHD và nộp về khoa. Trường hợp đơn nào không đúng khoa sẽ trả về cho các bạn.

Trong file đề tài có một số đề tài đã có sinh viên đăng ký, những đề tài khác các bạn phải liên hệ với GVHD, được sự đồng ý của GVHD các bạn làm đơn, GVHD ký, các bạn nộp đơn về khoa cho cô Thu Hiền.

Trân trọng./.